MATEMÀTIQUES

COM S'ESCRIUEN ELS NOMBRES EN CATALÀ


ESCRIPTURA DE NOMBRES


http://math.cilenia.com/es

FEM PROBLEMES
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002problemes/


TAULES DE SUMARhttp://www.thatquiz.org/es/practicetest?ax1q03ow335r

TOT MATEMÀTIQUES!CLASSIFICACIÓ DE TRIANGLEShttp://www.xtec.es/~smora/geogebra/figures_planes/clas_triangles.html


RAONAMENT LÒGICRAONAMENT, CÀLCUL, PROBLEMES,...http://www.usaelcoco.com/

FRACCIONS
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.htmlhttp://www.thatquiz.cat/ca/


FRACCIONS: VÍDEO
http://www.genmagic.net/mates3/video_fracciones1.swf


TRANSPORTADOR, REGLE I COMPÀS
http://www.mrreddy.com/geometrytoolbox.swf

MULTIPLICAR PER 10, PER 100, PER 1.000


http://www.skoool.es/content/los/maths/mult_10_100/index.htmlhttp://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multipli/multipli_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/usc/multipli/mult_usc_e_p.html


MESUREM OBJECTES
http://www.genmagic.org/mates2/ml2c.swf


LA MÀQUINA QUE CANVIA D'UNITAT DE MESURA DE LONGITUD
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/practica/maquinaa1.html


MESURANT LA LONGITUD D'INSECTES


UNITATS DE LONGITUDhttp://www.xtec.cat/ceip-lola-anglada-badalona/revista%20digital/act0326profin.swf


OPERACIONS AMB DECIMALS

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat5/sumarestadecimal.swf